Проект: "Училищният ни двор - една учебна година в една минута"

Проект: "Училищният ни двор - една учебна година в една минута"

  С подкрепата на

 

Сдружение Начално образование

Учебен проект

„Училищният двор в една учебна година” 

Нека заедно проследим в рамките на една минута какви промени настъпват в природата за една учебна година!

Описание на проекта:

1.    В началото на учебната година класът си избира природен обект от училищния двор (дървета, храсти).

2.    Класът избира ден от седмицата (най-добре, когато има час по РК, ОС, ЧП).

3.    В продължение на цялата учебна година (30 седмици), в избрания ден се заснема обектът.

4.    Направените 30 снимки се подреждат последователно в клип (създаден с Movie Maker в рамките на една минута).

5.    Снимките могат да бъдат подредени във вид на табло (постер).

6.    В създадения клип трябва да присъства: населено място, училище, клас, класен ръководител.

7.   Клипът и снимка на създаденото табло (постер) да се изпращат на email: parvanova@sno-bg.com или milenkova@sno-bg.com  до 24 май 2011 година

8.    Резултатите ще бъдат обявени на 1 юни 2011 година

 

9.    Класът с най-сполучлив клип ще бъде награден от Майкрософт-България с мобилни мишки и ще се превърне в Мултипойнт клас!


"Училищният ни двор - една учебна година в една минута"

 Табло - Годишните сезони

Есен

Зима

Пролет