Нашите преподаватели

Редът и начинът на вписване на учебните предмети и съответните преподаватели в ученическата книжка на стр.2.

Български език и литература- Анелия Нанкова 

Английски език -Анелия Нанкова

Математика - Анелия Нанкова

Човек и общество - Венцислав Христов

Човек и природа - Анелия Нанкова

Музика - Милена Кирацава

Изобразително изкуство - Иванета Ганчева

Домашен бит и техника - Маруся Панчева

Физическо възпитание и спорт - Геновева Петрова

ЗИП- БЕЛ- Анелия Нанкова

ЗИП- Математика- Анелия Нанкова

СИП-Инф. технологии- Юлия Петкова (само, който е на СИП-6 ученици пълни отличници от класа)

Модул-Физическо възпитание и спорт - Анелия Нанкова

 


Класен ръководител

Анелия Нанкова

nankova.weebly.com