Пакостливите мишки - Mouse Mischief

 Пакостливите мишки - Mouse Mischief

Можем да направим ученето забавно и изпълнено с много емоции!

 Работа с Microsoft Mischief

Един компютър - няколко мишки 

   В  Ловешки регион с този софтуер работи само нашият клас и училище .

                 Mouse Mischief може да преобрази преподаване и учене в класната стая. Mouse Mischief се интегрира в Microsoft PowerPoint 2010 и Microsoft Office PowerPoint 2007, което позволява на учителите да създават интерактивни презентации, които се ангажира и развълнуват всеки ученик в класната стая. Тази програма активно ангажира учениците  и улеснява учителя.

                Урокът протича спокойно и монотонно до момента, когато в урока се включват един компютър, един проектор и дванадесет  безжични мишки.Върху екрана на дъската се зареждат въпроси, диаграми, картинки подчинени на уроците по математика и български език за 1 клас. „Мишките” скачат и се гонят върху виртуалната дъска, отбелязват  вярно отговори, поправят грешки, рисуват и ограждат. При всеки верен отговор класът изригва от възторг и емоции.Урокът, който прилича повече на игра, е интересен и забавен. Не е за пренебрегване състезателният елемент, децата се учат да работят в екип, а усърдието да изведат своя отбори своята позиция напред  е видимо. Софтуерният продукт позволява учителят сам да разработва и управлява уроците и да направи учебните часове по-интересни. Учениците и родителите пък могат да следят резултатите   в училище. Всичко това безспорно се отразява на качеството на учебния процес.

                     Така преминава учебния процес в един от първите класове в ОУ ”Христо Никифоров”. Часовете в  I „б” клас преминават с много емоции с пакостливите мишки. Техният преподавател Анелия Накова участва в двудневно обучение за ползване на софтуерния продукт Mouse Mischief по време на лятната ваканция.
                    С тази програмата можете да предизвикате любопитството на учениците чрез включващи интерактивни технологии в учебната програма. Учениците се забавляват , докато виждат визуално представяне на отговорите на активния екран, докато се използват цветни указатели на  мишките (като робот, снежинка, китара, и много други фигури). Можете да активирате обучение чрез сътрудничество при използване на програмата в режим на екип, в който всички членове на екипа трябва да работят заедно, за да се споразумеят за отговор, преди да бъде избран.
                  С пакостливите мишки вече не е необходимо да се изчаква и да се вдига ръка, можете веднага да видите отговорите си "на екрана”. Мишките помагат на учениците да участват редовно и без страх да кажат грешен отговор. Това може да позволи да имаме по-добра видимост в напредъка и разбирането на целия клас.
                     Програма засилва вниманието и участието, насърчава работата в екип и дава възможност на учениците да се забавляват, докато учат. В същото време това прави управлението на класната стая по-лесно за учителите. Всичко това се постига само с помощта на програмата. На отделни въпроси учениците могат да отговорят, като кликнат на верния отговор с мишки, След това можете се показва прозорец на резултати, за да им покаже колко добре са се справили.

 

 

 ЕЛЕКТРОННА КНИГА НА УЧИТЕЛЯ

www.itlearning-bg.com/index.aspx


НАШАТА РАБОТА С МИШКИТЕ