Global Children's Challenge - 2 клас

Global Children's Challenge - 2 клас

Global Children's Challenge

Проследете нашето пътешествие!

virtualtripchallenge.blogspot.com/виртуално околосветско пътешествие

Благодарим на госпожа Нели Станчева за предоставената информация.

 

Световно предизвикателство за деца

Програмата е насочена срещу заседналия начин на живот при децата и привикването им към по-интензивен двигателен режим. В продължение на 50 дни децата носят педометър (крачкомер) и всеки ден се отчита колко крачки са направили. Учителят вписва данните в сайт. Броят на крачките се преобразува в км. Класът се придвижва напред в околосветското виртуално пътешествие като един отбор и всеки ден стига до географски забележителности. Учителят запознава децата с тези места и им показва снимки от тях. По този начин децата се мотивират да се движат повече, за да стигнат по-далече и да видят повече места. В одобрените училища ще пристигнат пратки в началото на септември, които ще съдържат педометрите, специална тетрадка за всеки ученик, в която да записва данните си, ръководство за учителя и т.н. Всичко това се предоставя напълно безплатно на училището.

НАШИЯТ КЛАС Е ЕДИН ОТ ОДОБРЕНИТЕ 4 000 КЛАСОВЕ ЗА УЧАСТИЕ В СЪБИТИЕТО ПРЕЗ 2011 ГОДИНА!

Начало: 15.09.2011 г. Край: 03.11.2011 г.

Повече информация https://gccjunior.org/

https://www.facebook.com/GlobalChildrensChallenge

 

 

Участие на деца от Хърватия в световното предизвикателство!

https://www.youtube.com/user/GCCHQVID#p/u/17/Gf6P6tCwZfo

https://www.youtube.com/user/GCCHQVID#p/u/16/5bka96hYRc4

 

ПРАВИЛА

 • Всеки клас трябва да спазва правилата, за да не бъде дисквалифициран.

 • Това не е състезание.

 • Главната цел е да бъдем активни през 50-те дни на световното предизвикателство и да се забавляваме. Духът на събитието е предизвикателството да станеш по-активен и загрижен за здравето си.

 • Всеки ученик получава педометър и дневник. Само един педометър може да се носи.

 • Препоръчваме на всеки 24 ч да се записват данните.

 • След това данните се нулират.

 • Само педометри, предоставени от GCC, могат да се ползват.

 • Разстоянието между дестинациите е приблизително и праволинейно.

 • Уебсайтът калкулира дневните стъпки на класа и ги умножава по 7. Разстоянието се показва на карта.

 • Пътешествието цели да поддържа активността по време на 50-дневното предизвикателството. Учи децата да са активни всеки ден от живота си.

 • Педометрите се носят навсякъде и по всяко време, с изключение по време на сън и във вода.

 • Състезава се честно. Педометърът се прикрепва на ханша, не под ъгъл, а прав.

За измама се счита:

 • Ръчно разклащане на педометъра за отчитане на стъпки.

 • Даване на педометъра на друг.

 • Привързване на педометъра към кола, куче, летящ обект.

 • Представяне на преувеличени неверни данни.

 • Нулиране на чужд педометър.

 • Застрашаване за повреда на чужд педометър.

 • Първият клас, завършил курса за най-малко време, ще бъде обявен за най-активен клас в GCC 2011.

 • Ако повече от един клас приключат този ден, се вземат предвид броя на крачките.

 • В случай, че нито един клас не завърши курса, класът, извървял най-много стъпки във финалния ден, се обявява за най-активен.

 

Клетва на ученика

Вземайки участие в световното предизвикателство за деца, ще спазвам правилата и ще участвам в духа на предизвикателството!

Правейки това, давам дума:

Винаги да мисля за безопастността си!

Да не давам на никого педометъра си!

Никога да не докосвам или нулирам чужд педометър!

Ще нося коректно педометъра и ще отчитам честно данните!

Целя да бъда по-активен и да се забавлявам

 

                              15.09.2011

Скъпи родители,

 

С това писмо Ви информирам, че Вашето дете ще участва във вълнуваща здравословна инициатива, която цели да се повиши физическата активност на децата.  Global Children’s Challenge е програма, в която 120 000 ученици от цял свят приемат предизвикателството да бъдат активни и здрави.

На учениците и учителите се раздават крачкомери, с които да се записва тяхната ежедневна активност в рамките на 50 дни, като те работят колективно като клас,  за да постигнат по-висока степен на физическа активност. Колкото по-активен е класът в „реалния” живот, толкова по-надалеч те ще пътуват в удивителна „виртуална” екскурзия по света. Те ще проучват различни култури, история и география като с това повишават физическата си дееспособност и здраве.

Учениците ще имат достъп до уебсайта на инициативата www.gccjunior.org, което ще ви даде възможност да проследите приключението на класа заедно с нас. Техните данни за достъп са:

Username: 2b-200693
Password: sladur

Инициативата стартира на 15 септември и е спонсорирана от  Global Corporate Challenge® (GCC). Не се изисква финансиране от училището, родителите или правителството.

Ето няколко предложения за това как родителите могат да подпомогнат децата си:

 • Бъдете сигурни, че детето Ви носи крачкомера по всяко време, включително преди и след училище и през почивните дни;

 • Проверявайте дали детето Ви записва ежедневно изминатите стъпки в тефтерчето, което е получил заедно с крачкомера; „Стъпка по стъпка” в един и същи час от денонощието;

 • Напомняйте на детето си да нулира (reset) крачкомера си всеки ден след като е записало броя на стъпките си в тефтера;

 • Насърчавайте детето си да повишава своята активност, където е възможно и безопасно да прави това. Вървете заедно до магазина или близкия парк.

Да постигате физическа активност заедно означава не само да дадете добър пример, но също и да подобрите собственото си здраве.

За повече информация посетете www.gccjunior.org  или се свържете директно с  мен.                                                                                  

С благодарност за превода на информацията и възможността да я използваме на г-жа Тони Панайотова и г- жа Нели Станчева.