Зимна ваканция

20.02.2012 23:51

Уважаеми родители,

Предстои Зимна ваканция от 23.02 до 26.02. Учебните занятия ще продължат в понеделник на 27.02.12 година. През ваканцията моля учениците да преговорят всичките думи по английски език, правилата и таблиците за умножение и деление, правилата по български език за същ., прил. име и глагол. Да направят поне по едно упражнение с изучения материал!!! Произведенията по литература не се четат по 5 пъти на глас от всички ученици! Определенията също не се учат от учебниците!!! Моля вземете мерки навреме!!!

—————

Назад