Зелена олимпиада 3.10. - 3.12.

29.10.2013 20:33

В Зелената олимпиада могат да участват ученици от 1. до 12. клас от цялата страна. Всеки желаещ трябва да се регистрира в сайта, като посочи трите си имена, телефон,  клас, училище и град. Един участник може да решава теста само веднъж.

Тестовете са в три възрастови групи – за начален, среден и горен курс. След регистрацията, при стартиране на теста участникът получава подходящия за посочената от него възраст тест.

Във всяка група девет от въпросите са затворени – трябва да се посочи един от дадените отговори. Десетият въпрос е отворен. Чрез него се проверява умението на участниците да развиват свои тези на екологична тематика. Десетият въпрос има решаващо значение за крайното класиране.

Верните отговори се оценяват в проценти. Всеки участник получава на мейла си своя резултат. За всеки грешен отговор се отнемат 10%. В стоте процента правилни отговори е включен и десетият въпрос. Пример: Ако получите 80% като резултат, Вие имате 2 грешни отговора. Ако отговорите само на десетия въпрос, ще получите само 10%.

В журито са включени експерти по опазване на околната среда, представители на МОСВ, природозащитници и учители.

Отговорите ще бъдат публикувани в сайта при закриването на олимпиадата. Тя започва на 03.10.2013 г. и завършва на 03.12.2013 г.

Във всяка възрастова група ще се излъчат по трима победители – за първо, второ и трето място. Наградите за първите места в трите категории са смартфон, таблет и iPod®.

За повече информация и участие в олимпиадата zelenaolimpiada.bg/

 

—————

Назад