СЪСТЕЗАНИЕТО ПО БЪЛГАРСКИ ЕЗИК - „БЯЛО, ЗЕЛЕНО, ЧЕРВЕНО“

12.11.2013 23:58

СДРУЖЕНИЕ „УСПЕШНИ РОДИТЕЛИ

 

РЕГЛАМЕНТ НА СЪСТЕЗАНИЕТО ПО БЪЛГАРСКИ ЕЗИК

 

БЯЛО, ЗЕЛЕНО, ЧЕРВЕНО

 

Какво ще постигнат нашите участници

·        ще подобрят функционалната си грамотност

·        ще проверят и ще развият  уменията си за разбиране, използване, осмисляне на информация от различни източници (графики, илюстрации, диаграми, текст), както и за създаване на кратък писмен текст в съответствие с конкретна задача

                                                                                                                         

Кой ще може да участва

  • ученици от І  до ХІI клас включително

 

Какъв ще е форматът на състезанието

Тест за съответния клас, който включва задачи от отворен и от затворен тип:

  • І – ІV клас – до 12 задачи

  • V – VІІІ клас – до 15 задачи

  • ІХ – ХІI клас – до 20 задачи

Времето за работа ще е:

·       35 – 40 минути за учениците от І до ІV клас включително

·       40 минути за учениците от V до VІІІ клас включително

·       60 минути за учениците от ІХ до ХІI клас включително

                      

Кои ще са автори на тестовете

·       изявени учители и преподаватели по български език

·     задачите ще са съобразени с равнището на придобитите знания, умения и компетентности по български език за съответния клас

 

Кой ще проверява и оценява

·       специалисти по български език, които ще оценяват по критерии, съобразени с всеки тестов вариант

  • І – ІV клас с максимален брой точки 30

·       V – VІІІ клас с максимален брой точки 50

·       ІХ – ХІI клас с максимален брой точки 70

   

Как ще бъдат отличени участниците

  • всеки, включил се в състезанието ученик, ще получи сертификат за участие

·       учениците с най-добри резултати (за всеки клас поотделно) ще получат грамоти съответно за първо, за второ и за трето място

 

Как да се заяви участие

·       чрез заявка по образец

·     заявката се подава в периода от 11 ноември до 9 декември 2013 година на електронния ни адрес: gordonbulgaria@abv.bg

За допълнителна информация www.gordonbulgaria.com

 

—————

Назад