Срокове

19.09.2013 16:53

Уважаеми родители,

Сроковете за предаване на талоните за профилактичен преглед от личен лекар и парите за учебните помагала, застраховка и охрана (около 40 лв.) трябва да се предадат до 24.09.13г. последен срок. Следва предаване и поръчка на необходимите помагала и документи на определените лица.

Моля, бъдете точни и коректни! Спазвайте сроковете!

—————

Назад