Самоподготовка

06.10.2013 19:26

Уважаеми родители,

Искам да ви обърна внимание и да ви помоля да засилите контрола при самоподготовкта на вашите деца. От започването на учебната година учениците идват с неподготвени уроци. Трудно се работи само с ена част от класа. Започват изпитванията и се притеснявам, че успехът им ще падне още в самото начало. Само в училище по време на учебните часове не може да се усвои всичко и от всички на нужното ниво.

Моля, обърнете внимание!

—————

Назад