Самоподготовка и домашна работа

26.02.2013 19:28

Уважаеми родители,

Моля Ви, обърнете внимание на самоподготовката и изпълнението на домашната работа на вашите деца. Понякога е небрежно написана и одраскана. Пропуснати са и недочетени внимателно упражненията.

Липсват ваши подписи в тетрадките, листите им и в ученическите книжки - оценки и забележки.

Таблиците за умножение и деление не са добре запомнени, което затруднява работата им и в часовете по математика. Правилата и уроците се пренебрегват, което води до ниски резултати.

Моля за вашата помощ!

Вашите деца имат нужда от вашата подкрепа, помощ и внимание!

—————

Назад