Родителска среща 11.03.

10.03.2013 19:43

Уважаеми родители,

На 11.03.13г. (понеделник) от 18:00 часа ще се проведе родителска среща в нашата класна стая.

Ще поговорим за:

1. Успеха, самоподготовката и дисциплината в часовете и междучасията;

2. Учебни постижения на учениците;

3. Редовно подписване на ученическите книжки;

4. Ученическо портфолио;

5. Новини около предстоящото Зелено училище или екскурзия;

6. Отчитане на похарчените средства от касата на класа (от касиера на класа);

7. Предстоящи неучебни дни;

8. Разни.

—————

Назад