Родителска среща - 29.10.12г.

22.10.2012 20:55
Уважаеми родители,
На 29.10.2012г. (понеделник) от 18.00 часа ще се проведе планувана родителската  среща в нашата класна стая (ст.48). Предстои разговор относно насилието и агресията, анализ на входните нива и резултати на учениците, учебната дейност и дисциплина на класа и  предстоящи инициативи.
Доскоро!

—————

Назад