Родителска среща - 16.05.2013 г., четвъртък

14.05.2013 17:44

Уважаеми родители,

На 16.05.13 г. (четвъртък) ще се проведе последната родителска среща за тази учебна година в стая 48 (нашата класна стая) относно учебно-възпитателния процес, предстоящото завършване и успех в края на III клас, поддържането и предаването на учебниците в края на учебната година, необходими материали и пособия за трети клас, самоподготовката  на учениците през ваканцията, предстоящата екскурзия до гр. Велико Търново, подаването на декларации за ЗИП, СИП, ИКД за четвърти клас и празнично завършване на учебната година.

Присъствието на всички родители е желателно! Благодаря! :)

—————

Назад