Родителска среща - 14.11.13

10.11.2013 16:47

Уважаеми родители,

На 14.11.13г. (четвъртък) от 18:00 часа ще се проведе родителска среща в нашата класна стая.

Ще поговорим за:

1. Успеха, самоподготовката и дисциплината в часовете и междучасията;

2. Учебни постижения на учениците;

3. Редовно подписване на ученическите книжки и мед. бележки;

4. Ученическо портфолио;

5. Новини около участия в предстоящи национални състезания и олимпиади;

6. Работа по двата проекта -"Светът около нас", "Работа с талантливи ученици за подготовка за олимпиада по гражданско образование" ;

7. Предстояща ваканция и коледна въртележка;

8. Разни.

—————

Назад