Първа родителска среща - 19.09.2013 г.

13.09.2013 17:40
Уважаеми родители,
   Много се радвам, че отново ще сме заедно с вашите деца, вече четвъртокласници, и с вас. Желая ви сили и търпение, а на децата ви – усърдие и успехи и през новата учебна година.
И преди да се видим на първия учебен ден, ще ви уведомя за следното:
  І. Личните карти и ученическите книжки /надписани на стр.1 и 2, с нови снимки/ трябва да се представят  за заверка на 20.09.2013 г.най-късно. Повече информация на страница: Преподаватели.
  ІІ.  На 19.09.2013 г.(четвъртък) от 18.00 часа ще се проведе родителската  среща в нашата класна стая. Предстои запознаване с учебната програма за 4 клас, уточняване и закупуване на учебни помагала и обсъждане на други важни въпроси.
III.  Седмичната програма за I срок и необходимите пособия и материали по всеки предмет може да видите и в сайта на страниците: Учебни материали.
    Кл. ръководител: Анелия Нанкова
Изписване на предметите и препода- вателите в ученическите книжки – стр.2 Поредността трябва да е точна!

 

Бълг. ез. и лит.          А. Нанкова
Англ.език                 А. Нанкова
Математика               А. Нанкова
Чов. и обществото        В. Христов
Чов. и природата         А. Нанкова
Музика                     М. Кирацова
Изобр.изкуство            Ив. Ганчева
ДБТ                        М. Панчева
ФВС                         Г. Петрова
ЗИП – БЕЛ                 А. Нанкова
ЗИП – Матем.             А. Нанкова
СИП – ИТ                  Ю. Петкова (само, които са записани, го пишат)
ФВС – модул                А. Нанкова

 

СПИСЪК НА УЧЕНИЦИТЕ ОТ  IV ”б” КЛАС

           СИП- Инф.техн.                                                                                               

                                                                                                    

трите имена

1.Анна- Мария Милианова Борисова

2. Ива Генова Павлова

3. Илия Димитров Илиев

4. Йордан Тонев Стефанов

5. Милена Юианова Михайлова

6. Цветелин Венелинов Карагозьов

                                                                                                  

 

 

 

 

 

 

—————

Назад