Втори учебен срок

02.02.2013 18:43

Уважаеми родители и ученици,

Започва втори учебен срок на учебната 2012/2013 г. от  06.02.13 г. сряда.

С това се налага и промяна на седмична програма от сряда.

Можете да се запознаете с новата седмична програма от сайта - Меню - Учебни материали - Седмична програма.

На учениците ще им бъде раздадена.

Моля, нанесете седмичната програма за II срок на 3 стр. в ученическата книжка на вашето дете в срок до 08.02.!

Подпишете отсъствията за първи учебен срок на предпоследния лист от ученическата книжка, когато бъдат нанесени!

—————

Назад