Проект "УСПЕХ"- клуб "Аз и животните"/Модул Туризъм

27.03.2012 17:16

Проект "УСПЕХ"- клуб "Аз и животните" продължава часовете на 21.03.(сряда) от 12.40ч. след учебните часове -1 уч. час - 45 мин.В четвъртък 22.03 започваме от 11.50ч.-12.30ч. - 1ч. - в училище. 

В 13.00 часа учениците да бъдат в двора на училището за Модул - Туризъм за разходка в парк "Стратеш". В 15.30ч.  можете да вземете учениците от училище.

—————

Назад