Подготовка за предстоящите междинни диагностики

01.02.2013 22:36

 

БЕЛ:     БЕЛ (б.)

1) Преговор и упражнения от раздела за изречения, състав на думата, съществителни имена. Диктовки.

           БЕЛ (л.) 

1) Четене с разбиране на непознат текст.

Математика:

1) Преговор на материала от началото на учебната година.

2) Упражнения текстови, геометрични задачи, задачи за намиране на неизвестни числа, събиране, изваждане, умножение и деление на числата до 1 000.

АЕ:  Преговор на тетрадка-речник и граматичните единици от тетрадката за работа в клас или граматичната учебна тетрадка. Слушане с разбиране.

ЧП: Преговор на всички уроци от раздела трите раздела от началото на учебанта година.

ЧО: Преговор на всички уроци от началото на учебната година.

Някои от учениците от клуб "Светът около нас" имат несвършени задачи. Може да ми бъдат изпратени по електронната поща, на диск или на флашка до 09.02.13 г.

—————

Назад