Откриване на учебната 2013/2014 година

09.09.2013 16:15

Уважаеми родители и ученици,

Тържественото откриване на учебната година ще се състои на 16.09.2013 година в 9,15 часа. Учениците трябва да  бъдат в двора на училището в 9,00 часа. След откриването ще се проведе час на класа. В този ден ще получат учебниците си и допълнителни материали и за вас.

Успешна учебна година!

—————

Назад