Национален конкурс "Ще ти разкажа приказка"

02.11.2012 12:14

НАЦИОНАЛЕН ДЕТСКИ КОНКУРС ЗА АВТОРСКА ПРИКАЗКА
„ЩЕ ТИ РАЗКАЖА ПРИКАЗКА”


Дирекция “Култура” на Столична община, в партньорство с
Регионален инспекторат по образованието – София, организира втори
Национален детски конкурс за авторска приказка

„Ще ти разкажа приказка”.

Конкурсът е на свободна тема и в него могат да участват деца в две
възрастови категории: 9-12 години и 13-15 години. Всеки автор може да
участва с приказка /до три печатни страници/, в пет екземпляра, изпратени
в запечатан плик, като приложи лични данни /трите имена, дата на
раждане, град, точен адрес, училище и телефон за връзка/.


Н А Г Р А Д И /за двете възрастови групи/:
Първа награда – лаптоп
Втора награда – мобилен телефон
Трета награда – мобилен телефон

Поощрение – книги


Творби ще се приемат до 15 ноември 2012 г., включително, до 17.00 ч. в
Деловодството на Дирекция «Култура» или изпратени по пощата /важи
пощенското клеймо/, на адрес:
София 1000
пл. «Славейков» №4, ет.4
Дирекция «Култура»
За конкурса «Ще ти разкажа приказка»

Материали не се връщат.
Награждаването на победителите и представянето на сборника с творбите
им ще се състои през месец януари 2013 г.
Телефон за информация:
986 22 78 – Дирекция „Култура”

—————

Назад