Лингвистично кенгуру - 14.04.13г.

10.03.2013 18:54

Уважаеми ученици и родители,


Датата на провеждане на Международното състезание „Лингвистично кенгуру” се променя на 14 април /неделя/ от 11:00 ч. Променяме датата, тъй като 31 март е ваканционен ден и това ще възпрепятства участието на много от желаещите да се включат ученици. Извиняваме се за причиненото неудобство.

Тази година сътезанието не е част от Националния календар за извънучилищните дейности (НКИД) на Министерството на образованието, младежта и науката (МОМН). Желаещите да участват училища го организират самостоятелно за своите ученици.

Състезанието се провежда на пет езика – английски, френски, немски, испански и руски и е за следните възрастови групи: 3-4 клас; 5-6 клас; 7-8 клас; 9-10 клас; 11-12 клас. (Масовото изучаване на френски и испански език започва  след седми клас и затова състезанието по тези два езика е само в три възрастови групи, 7-8 клас, 9-10 клас, 11-12 клас).

Продължителността на състезанието е 75 минути.

Форматът е тест, който включва 40 задачи с пет избираеми отговора, от които само един е верният.

Повечето от въпросите имат занимателен характер. Откриването на верните отговори изисква лексикални и граматически знания съответно по английски, френски, немски, испански или руски език, както и знания за историята, културното и литературното наследство, традициите и бита, характерни съответно за Англия, Франция, Германия, Испания или Русия.

Състезанието няма за цел да проверява постиженията на учениците във връзка с изучавания от тях материал в училище. Забавният и игрови елемент в него е предназначен за обогатяване на общата култура на участниците, за развиване на логическо мислене и мотивира за бъдещи  по-задълбочени занимания.

От 2009 г. „Лингвистично кенгуру” се провежда в два кръга – училищен и национален:

  • Училищен кръг – ще се проведе по училища на 14 април /неделя/ 2013 г. от 11:00 ч.;
  • Национален кръг - ще се проведе в гр. София на 8 юни /събота/ 2013 г. от 11.00 ч.

До участие в националния кръг се допускат първите пет участници с най-висок резултат, постигнат за страната, по всеки език и във всяка възрастова група.


Най-добре представилите се ще бъдат поканени на официална церемония по награждаване, на която ще бъдат връчени грамоти и предметни награди.

Допълнителна информация за състезанието: регламент и тестовете от петте предходни години можете да намерите на нашия сайт https://mladabg.org

Ние сме и във Фейсбук:

https://www.facebook.com/pages/Lingvisticno-kenguru/188354374509847

 

—————

Назад