ВАЖНО! Консултации с ученици

17.03.2012 15:46

Уважаеми родители,

Часът за консултации за II учебен срок е променен. Те са с пожелателен характер, ако забелязвате, че вашето дете не се справя с част от материала и искате консултация. Ще се провеждат всеки вторник от 12.35 до 13.15 часа в нашата класна стая.

На 20.03. (вторник) учениците ще останат на задължителна консултация по български език и математика.

Моля следете тяхната самоподготовка, контролирайте я и им помагайте, за това което ги затруднява ежедневно. Подписвайте тетрадките и бележниците им. Покажете, че вие държите на това, все пак те са само 8-9 годишни деца.

—————

Назад