Клуб "Аз и животните" - за учениците, които не са на целодневна организация на обучение

14.01.2012 14:20

Уважаеми родители на учениците, които ще участват в клуб "Аз и животните",


Моля за среща с Вас на 16.01.(понеделник) след  5–ти час (12.35ч.) в нашата класна стая (4ет., стая 48), за подпис  и за да Ви запозная с темите и графика на часовете на клуб „Аз и животните” по предстоящия училищен проект на МОНМ –„УСПЕХ” , който ще стартира през II учебен срок на учебната 2011/2012 година. Изчакайте ме във фоайето на училището, аз ще ви посрещна.
                           

—————

Назад