Историята на училището

28.06.2010 00:01

 

ИСТОРИЯ НА УЧИЛИЩЕТО

 

 

   Строежът на старата сграда, чието първоначални име е "Христо П. Никифоров" започва в началото на юли 1931 година и е завършен през същия месец на 1932 година. През лятото на същата година е снабдено с необходимата училищна мебел. Приема първите си ученици от есента на 1932 година.

След 9. IX.1944 година училището е преименувано, като му се дава името на Марко Иванов- изтъкнат антифашист, живял дълги години в квартала.

С увеличаване броя на учениците едноетажната сграда става недостатъчна и тясна. Затова преа лятото на 1966 година се надстроява още един етаж.

В този си вид съществува до 1976 година, когато се пренася в съвсем новата сграда на сегашното основно училище. Първата копка на тази сграда е направена на 17.X.1973 година. Строителството трае 3 години. Голяма безвъзмездна помощ оказват родителите, които в почивните си и свободни дни се отзовават на повика на училищното ръководство за помощ.

Новата сграда има 1752 кв. м. застроена площ.

На 15.IX.1976 година се открива новата сграда на НОУ" Марко Иванов". В него има 3 групи ПДГ, 10 паралелки начален и 27 паралелки в среден курс и 8 групи занималня. Общо 1361 ученика. От общия брой 67 учители и възпитатели, 22 са с висше, 35 с полувисше и 10 със средно педагогическо образование.

През годините училището утвърждава своя авторитет и се развива.

За кратък период от време в старата сграда е настанено спортното училище. За 3 години училището е трансформирано като Средно общообразователно, но след това отново се установява като основно училище.

С решение от    1991год. се възстановява името на Христо Никифоров - дарил земята и пари за построяването на училището и до сега нашето училище се нарича ОУ" Христо Никифоров"

 

—————

Назад