Домашна работа - 07.04.

  Домашна работа - 07.04.

БЕЛ: ФКРУ - Подготовка за нехудожествено описание "Моето училище"

БЕЛ:  Гласни и съгласни звукове. Наречие. Числително име.

ЗИП-БЕЛ: 

Математика: Упражнения в умножение и деление с двуцифрено число. 

ЗИП- Матем.:  

 АЕ: Преговор тетрадка-речник

 ЧО: урок, УТ

 ЧП: урок, УТ

Изобразително изкуство: листи и материали за рисуване, мартеница

ДБТ: необходимите материали за следващия урок в учебника

Музика: текстовете на песни да се знаят наизуст, нотна тетрадка