Клуб "Светът около нас" - 4 клас

Клуб "Светът около нас" - 4 клас

В клуб "Светът около нас" участват  15 ученици от IV "б" клас. Цели на дейностите:
 1. Развиване на умение на учениците да търсят и събират информация сами от различни източници; 
2. Изгражда и развива граждански умения и нагласи сред учениците;
3. Стимулира отговорно поведение за участие на учениците в обществения живот;
4. Предоставя възможност за творческа изява на ученици със задълбочени познания, придобити практически умения и компетентности в различни области.
Работата по проекта стартира на 7 ноември. В първата представителна изява направихме презентация на дейностите и целите на клуба пред целия клас и присъствалите родители в нашето училище. Учениците се запознаха подробно с дейностите и темите, в които ще изработваме различни книжки, публикации, материали, табла и сувенири. 
Занятията се провеждат всеки четвъртък след учебните часове по програма.


Успех-4 клас by Slidely Slideshow