Kлуб "Аз и животните"-2 клас

Kлуб "Аз и животните"-2 клас

От втория учебен срок на 2011/2012 г. ОУ „Христо Никифоров“ се включи в тригодишен проект„Да направим училището привлекателно за младите хора” / Училище за себеутвърждаване и подготовка към Европейски хоризонти – УСПЕХ

Настоящият проект ще осигури обезпечаване работата на клубовете за извънкласни дейности и ще благоприятства включването на деца без оглед на техния социален статус, пол, религия и етническа принадлежност.

В ОУ „Христо Никифоров“  започнахa да функционират 11 клуба с 146 ученици.

 

Обща цел на проекта - да се осмисли свободното време на учениците в държавни и общински училища, включително и на ученици с идентифицирана нужда от специфична подкрепа, както и на ученици с риск от отпадане и/или прояви на агресия и/или насилие, чрез участие в извънкласни и извънучилищни дейности

Специфични цели:

     1. Чрез специфични извънкласни и извънучилищни форми на работа да се повиши мотивацията на учениците за участие в образователно-възпитателния процес, съобразно техните интереси и потребности.

     2. Учениците да развият допълнителни знания, умения, компетентности.

     3. Да се осмисли свободното време на учениците, като се насочат към предпочитана от тях личностна изява.

     4. Да се ограничи броят на преждевременно отпадащите от образователната система и броят на учениците с прояви на деструктивно поведение (агресия).

 

    ОЧАКВАНИ РЕЗУЛТАТИ:

Посещаването на различни извънкласни форми в зависимост от потребностите и интересите на децата ще повлияят на личностното и интелектуалното им развитие и изява и като цяло ще подобрят качеството на образователния процес. Създадените възможности за развитие на потенциала ще подмомогнат социалната интеграция на децата и последваща реализация. Учасниците от социално уязвимите групи също ще бъдат повлияни благоприятно, като за повечето от тези деца, училищните извънкласни форми са единствените възможности за развитие на интересите им, при това напълно безплатно.

Прилагането на тези дейности ще направи училищния живот по-полезен, пълноценнен и атрактивен, ще увеличи възможностите за откриване и творческо развитие на дарбите и дарованията на децата, ще осмисли свободното им време, ще ги насочи към предпочитана от тях личностна изява и така ще подпомогне формирането на индивидуални личности с широки познания и умения и съвременна ценностна система.


Клуб "Аз и животните"

В клуб "Аз и животните" участват 10 деца от нашия клас. Занятията се провеждат сряда и четвъртък.

Целите на нашия клуб са:

1. Учениците да придобият знания за животните; за класификация на видовете животни; местообитанието им; разпространението им.

2. Да придобият умения за разпознаване на животните по определени признаци;

3. Да се грижат за животните;

4. Да придобият навици за опазване на природната среда, с цел съхраняване на видовете.

Чрез разнообразни методи на работа и изпълнението на различни и интересни за учениците задачи, ние ще посетим различни места.

Ето част от нашите първи занятия:

 

 

Тема 1: Аз и животните - да се опознаем. Моето любимо животно. Зарадвай приятел     

В първото занятие учениците трябваше да попълнят страница от лексикона на нашия клуб. Те отговаряха на въпроси, свързани с техните любими храни, артисти, филми, книги, домашни любимци и животни. След това поздравиха другите членове на клуба с картичка с интересно  животно. В края на занятието учениците се разпределиха в 3 екипа и така ще работят през по- голямата част от работата на клуба. Първият екип ще опознава животните във водата, вторият екип ще работи по темата за животните на сушата, а третият екип –за животните във въздуха.

Тема 2:  Животното - моя вътрешен помощник

Учениците трябваше да си изберат домашен любимец (любима плюшена играчка) и да говорят от негово име за себе си, за това кога са се чувствали тъжни, кога са се чувствали  щастливи, как са им помагали животните в тези моменти, как са успявали  животните да ги успокоят и да им помогнат.      

Тема 3: Научи за животните. Животните - наши приятели

В това занятие се запознахме  с разнообразието на животинските видове, характерните им особености, начина им на живот, местообитанието им. Видяхме различните им по-известни представители чрез разглеждане на енциклопедии и презентация на  тема: разнообразието на животинските видове.             

Тема 4: Отгатни животното (съчиняване на гатанки и игри)

С игри и закачливите гатанки на Дядо Пънч, свързани с животните, учениците влязоха в ролята на автори и съчиниха свои гатанки за животните и нарисуваха отговорите им.

Тема 5: Животните във водата / Тема 7:Животните на сушата

Занятията  се проведоха в Регионална библиотека „Проф. Беню Цонев”. Там учениците се запознаха със животните във водата и на сушата, като използваха  различна литература и енциклопедии, подготвени от нашите приятели от детския отдел на библиотеката.Те започнаха да създават своята животинска азбука като грижливо проучваха информация  за всяко животно,  започващо с буква от българската азбука.

Тема 6: Да направим кръстословица  

Въоръжени с набор от знания, учениците подготвиха свои кръстословици, отговарящи на задачите на техните екипи- животните във вода, сушата и въздуха.

 Тема 7: Познай животното

        Чрез рисунки и направени от тях пъзели на животни, екипите се забавляваха  и сe изпитваха помежду си . Използваха и програмата Jigs Puzzle 2 за създаването на електронни пъзели.

Тема 8: По следите на животните с грижа за тях

           Въоръжени с цифрови фотоапарати  с учениците  отидохме на разходка в близкия парк „Стратеш”, за да разгледаме животните, които живеят там и да се опитаме да ги познаем и заснемем. След това  посетихме и Зоологическата градина, която е втората по–големина в България. Там разгледахме много животни от различни видове, които живеят и на други континенти. Запознахме се с техния живот в зоопарка. Разсъждавахме върху това, дали животните са щастливи и дали се чувстват добре в тесните клетки. Представихме си един по красив и благоприятен начин на живот в зоопарка. Помислихме  с грижа за животните, като  нарисувахме „Зоопаркът на моите мечти” и изобразихме това животно,  което искаме да видим в нашия зоопарк.

Тема 9: Животинската азбука (информационни карти и табла)

           В това занятие дооформихме нашата книжка „Животинска азбука”. Създадохме кориците. Проверихме информационните карти и ги редактирахме. Подготвихме рисунките на животните. Така нашата книжка стана готова за издаване и разпространение.

Тема 10: Да пресъздадем животно

          Учениците с голям интерес и внимание взеха участие в играта „Вълшебна кутия” или „Лото с животни”.

         В кутия има карти на различни видове животни. Всеки екип си изтегля карта и задачата  е да  направи описание на външния вид, поведение, местообитание, вид, хранене на животното, така че другите да го отгатна. Така стигаме до извода, че всяко животно има нужда от вода, храна, въздух, светлина, топлина и е зависимо от неговото местообитание.

Тема 11: Любимо животно /  Моя домашен любимец - моя приятел

         Една от най-любимите теми на децата са техните домашни любимци. С голямо удоволствие всеки представи своя домашен любимец, както с рисунка и снимка, така и със съчинение-описание. Направихме постер с нашите домашни любимци.

Тема 12: Животинската азбука - представяне на извършените дейности на клуба по проект "УСПЕХ" до момента (представителни изяви)

          Представителната изява беше много интересна. В нея се включиха и орнитолозите от „Дружеството за защита на птиците”- град Плевен, които ни разказаха за видовете птици и представиха с какво се занимават и как се грижат за тях. Също така се срещнахме виртуално с нашите приятели учениците от клуб „Аз и животните” от град Благоевград посредством скайп видео връзка и връзка посредством интерактивните дъски, които имаме в училище. Така успяхме да видим и чуем, те какво са сътворили по тяхната програма и ние да покажем нашата работа по проекта и си направихме „Виртуална викторина”.

Тема 13: Хората и животните от древността. Ледена епоха

         По тази тема екипите получиха своите задачи да проучат животните в миналото според средата има на живот, като намерят картинки и клипчета в интернет и потърсят информация в енциклопедиите, които имат. Оказа се, че тази тема беше една от най-вълнуващите, която породи много въпроси и дискусии между екипите. Изгледахме намерените от тях филмчета за живота на динозаврите, видовете динозаври  и за тяхното изчезване. Направихме табло с най-известните видове динозаври, като включихме и  малко информация за тях.

Тема 14: Животните в басните и приказките/ Маски и костюми

           След като влязохме в ролята на  автори на гатанки и съчинения решихме, че ще се запознаем  и  с животните в художествената литература, затова посетихме отново регионалната библиотека, прочетохме много приказки и басни за животните, избрахме си творби и решихме да ги драматизираме. Направихме си костюми и маски, изработихме си декори и представихме нашите пиеси на съучениците ни, които нямаха възможност да участват в нашия клуб, защото са на целодневна организация на обучение.

 Следващите теми:

         Предстоят ни още дейности до края на нашата работа на клуб „Аз и животните” по проекта, в които ще посетим „Общински център за изолация и профилактика на бездомни кучета”,  ще седнем на местата на общинските съветници в нашия град, за да попитаме и внесем предложение за решение на проблема с бездомните кучета, ще подготвим къщички и хранилки за птиците, които ще поставим и ще предоставим на нашите приятели орнитолозите, ще разпространим нашите книжки и ще говорим за животните в р. Осъм и опасността за тях и за нас при нейното замърсяване.

        Всичко това ще е съпроводено с едно тържество  и презентиране на нашата работа по  проекта пред родители и гости под наслов „Весел карнавал  с приятели на природата”,  което ще представи работата, знанията и уменията, които натрупахме по време на работата по проекта.

           Работата на клуб „Аз и животните” се е заела със задачата да продължи формирането на екологична култура у малките ученици и да възпита толерантност,  приятелство и красота, както в отношенията на учениците, така и към заобикаляща ги жива и нежива природа. Организирането на учениците в екипи за съвместната работа съдейства за  развитието на толерантност в отношенията им и толерантност към заобикалящия ги свят, за възпитаване в съпричастност и умения за изслушване на мнението и идеите на останалите. Дейността на клуба успешно развива всички ключови компетентности и прави учениците активни и мислещи малки хора и граждани и най-вече засили любовта им към животните.