Енвижън - 3 клас

Енвижън - 3 клас

Енвижън за втора година в класната стая

на III “б“ клас

 

За втора учебна година нашите третокласниците работят в учебните часове с образователния софтуер Енвижън. Използването му превръща учебната работа в игра и забавление. Това дава положителни мотиви за учене, удоволствие от престоя в училище, интерес към учебния материал и работа в учебните часове, повишаване на успеваемостта и активността на учениците. При работа с програмата учениците имат възможност да изживеят емоцията от успехите си при решаването на всяка една от задачите. Наличието на мишка за всеки ученик прави възможно едновременното участие на всички  в конкретна задача  чрез използването на един компютър – много мишки. Състезателният характер при работата с програмата подтиква учениците за борба и съревнование  при решаване на поставените задачи, проблеми. Това ги амбицира, прави ги по-активни, по-продуктивни и по-емоционални и ги предизвиква да разкрият техните възможности тук и сега.

Предстоят снимки!


Галерия: Енвижън - 3 клас

/album/photo-gallery-envizhn-3-klas/a2012-11-05-12-32-31-jpg/

—————

/album/photo-gallery-envizhn-3-klas/a2012-11-05-12-32-38-jpg/

—————

/album/photo-gallery-envizhn-3-klas/a2012-11-05-12-35-00-jpg/

—————

/album/photo-gallery-envizhn-3-klas/a2012-11-05-12-35-31-jpg/

—————

/album/photo-gallery-envizhn-3-klas/a2012-11-05-12-36-20-jpg/

—————

/album/photo-gallery-envizhn-3-klas/a2012-11-05-12-37-26-jpg/

—————

/album/photo-gallery-envizhn-3-klas/a2012-11-05-12-38-23-jpg/

—————

/album/photo-gallery-envizhn-3-klas/a2012-11-05-12-38-43-jpg/

—————

/album/photo-gallery-envizhn-3-klas/a2012-11-05-12-40-11-jpg/

—————

/album/photo-gallery-envizhn-3-klas/a2012-11-05-12-42-33-jpg/

—————

/album/photo-gallery-envizhn-3-klas/a2012-11-05-12-43-27-jpg/

—————

/album/photo-gallery-envizhn-3-klas/a2012-11-05-12-43-52-jpg/

—————

—————