Енвижън 4 клас

Енвижън 4 клас

За трета учебна година нашите четвъртокласници работят в учебните часове с образователния софтуер Енвижън. Използването му превръща учебната работа в игра и забавление. Това дава положителни мотиви за учене, удоволствие от престоя в училище, интерес към учебния материал и работа в учебните часове, повишаване на успеваемостта и активността на учениците. Учениците имат възможност да изживеят емоцията от успехите си при решаването на всяка една от задачите. Наличието на мишка за всеки прави възможно едновременното участие на всички  в конкретна задача  чрез използването на един компютър – много мишки. Забавлението продължава!


Енвижън 4 клас

/album/photo-gallery-envizhn-4-klas/sn858878-jpg/

—————

/album/photo-gallery-envizhn-4-klas/sn858876-jpg/

—————

/album/photo-gallery-envizhn-4-klas/sn858879-jpg/

—————

/album/photo-gallery-envizhn-4-klas/sn858882-jpg/

—————

/album/photo-gallery-envizhn-4-klas/sn858881-jpg/

—————

/album/photo-gallery-envizhn-4-klas/sn858885-jpg/

—————

/album/photo-gallery-envizhn-4-klas/sn858887-jpg/

—————

/album/photo-gallery-envizhn-4-klas/sn858884-jpg/

—————

/album/photo-gallery-envizhn-4-klas/sn858894-jpg/

—————

/album/photo-gallery-envizhn-4-klas/sn858889-jpg/

—————

—————