ENVISION-2клас

ENVISION-2клас

Накратко - www.nimero.com

Енвижън е софтуерна система, създадена да улесни учителите при тяхната работа и стремяща се към разрешаването на двата основни проблема в началното образование, а именно липсата на ресурси, които могат да бъдат отделени за оборудване на класните стаи и липсата на интерес към науката у децата.

За да бъде постигнато това системата е проектирана така, че да осигури активното участие на всеки ученик в учебния процес, чрез ефективно използване на ресурсите. Продукта е разделен на три основни части – презентационна, административна и публичен портал.

Вижте още видео материали за Енвижън

Кой използва Енвижън?

До края на първия учебен срок през 2010-2011 година Енвижън се използва от:

  • Над 5500 деца
  • Над 250 класа
  • Над 100 училища
  • В повече от 50 града в България

Презентационен модул

Презентационната част се използва по време на учебните часове от учителя и учениците. За да се ангажира вниманието на всеки отделен ученик , системата дава възможност за едновременна работа на множество потребители. За своята работа тя изисква наличието на един единствен компютър, един проектор и мишка за всяко дете, което осезаемо намалява разходите за оборудване на стандартна класна стая. Учителят използва компютъра и проектора, за да изобрази съдържанието на урока пред учениците. Осигуряването на визуален достъп на учениците до урока е изключително важно, тъй като от тях се очаква да взаимодействат със системата, посредством своите мишки.

Вижте снимки от презентационния модул
Вижте видео за презентационния модул

Административен модул

Енвижън предоставя възможност на учителите сами да разработват уроците, които ще представят пред учениците. Това се осъществява чрез административния модул на системата. При използването му учителите имат възможност да управляват уроците, което предотвратява изчерпването на съдържанието и им позволява да създават уроците по начина по-който биха искали.

Вижте снимки от административния модул
Вижте видео за административния модул

Публичен портал

Публичният портал на Енвижън се използва за споделянето на учебно съдържание по интернет – учителите могат да качват, създадените от тях уроци и да свалят тези, които искат да използват по време на часовете си. Порталът може да бъде използван дори за разпространението на цели учебници, написани с помощта на административния модул. Също така той дава възможност на учениците и техните родители да следят резултатите постигнати в училище, чрез проверка на събраните точки и получените награди.

 


Открит урок с програмата!