За ученическите книжки

04.10.2011 20:42

Скъпи родители,

Моля попълнете седмичната програма за 1 срок на третата страница в ученическата книжка на вашето дете. Ученическата книжка се носи всеки ден в училище и се представя при поискване.

Благодаря!

—————

Назад