Връщане на учебниците - 28.05.

24.05.2012 16:32

Мили родители,

За понеделник 28.05.12г. моля пригответе и огледайте всички учебниците. Нека сутринта децата да ги донесат. Учебниците, които трябва да върнат в училище са 8 на брой: Български език, Читанка, Английски език, Математика, Околен свят, Музика, Изобразително изкусво, Домашен бит и техника. Всичко останало остава за тях. Моля предайте изходящите диагностики, които ви дадох за подпис. Все още има деца, които не са ги предали. Учебните занятия продължават до 31 .05. 12г., така че учениците да си носят учебните терадки, сборниците, тетрадките за работа в клас и за домашна работа. Учениците да бъдат подготвени за часовете!!! Помогнете на децата да научат стихчетата и текстовете, които имат за крайгодишното тържество. Моля, когато децата отсъстват от училище, да се обаждате, особено тези, които идват и се прибират сами от училище.

 

ВЕСЕЛ ПРАЗНИК!!! :)

—————

Назад