Седмична програма

04.10.2012 18:16

Уважаеми родители,

Моля попълнете седмичната програма за I срок в ученическата книжка на вашите деца-стр. 3!

Пътуващите ученици вече могат да извадят картите си за безплатен транспорт при съответните првозвачи.

Медицинските талони за профилактичен преглед все още не са предадени от някои деца. Моля до понеделник да ми се предадат!

—————

Назад