Родителска среща

14.09.2011 17:13

Скъпи родители,

Заповядайте на 20.09.2011 година от 17.30 часа в стая 48-4 етаж (нашата класна стая) на родителска среща. Носете пакетите с материалите(надписани).

Предстои ни закупуване на учебни помагала, запознаване с учебната програма за 2 клас и проектите, по които ще работим с класа тази година.

 

—————

Назад