Родителска среща - 03.05.12г. (четвъртък)

30.04.2012 16:29

Уважаеми родители,

На 03.05.12г. (четвъртък) ще се проведе родителска среща в стая 48 (нашата класна стая) относно учебно-възпитателния процес, предстоящото завършване и успех в края на II клас, поддържането и предаването на учебниците в края на учебната година, необходими материали и пособия за трети клас, самоподготовката  на учениците през ваканцията, предстоящата екскурзия до гр. София, подаването на декларации за ЗИП, СИП, ИКД за трети клас и празник за завършване на учебната година.

Присъствието на всички родители е желателно! Благодаря! :)

—————

Назад