РОДИТЕЛСКА СРЕЩА 07.01.

16.12.2013 22:52

УВАЖАЕМИ РОДИТЕЛИ,

ЩЕ СЕ ПРОВЕДЕ РОДИТЕЛСКА СРЕЩА НА 07.01.2014 ГОДИНА В СТАЯ 26 (ВТОРИ ЕТАЖ) ОТ 18:00 ЧАСА.

ЩЕ РАЗГОВАРЯМЕ ОТНОСНО УЧЕБНО-ВЪЗПИТАТЕЛНИЯ ПРОЦЕС И ДИСЦИПЛИНА; САМОПОДГОТОВКАТА НА УЧЕНИЦИТЕ; ПРИКЛЮЧВАНЕТО НА 1 -ВИ УЧЕБЕН СРОК И ПРЕДСТОЯЩИ СЪБИТИЯ.

ВЕСЕЛО ПОСРЕЩАНЕ НА ПРАЗНИЦИТЕ!

—————

Назад