Начини да покажете любовта си към децата

18.07.2010 15:48

1. Усмихвай им се.
2. Слушай това, което те говорят.
3. Интересувай се от техните проблеми.
4. Гледай ги в очите, когато говориш с тях.
5. Слушай, когато те говорят.
6. Играй с тях.
7. Смей се заедно с тях.
8. Бъди снизходителен към тях.
9. Казвай “да”колкото се може по често.
10. Уверявай ги, че имат право да чувстват това, което чувстват.
11. Установявай границите на тяхната безопасност.
12. Бъди честен .
13. Бъди себе си.
14. Изслушвай разказите им.
15. Прегръщай ги.
16. Забелязвай промените в поведението им.
17. Давай им възможност за избор.
18. Прекарвай с тях време и извън дома.
19. Прави им изненади.
20. Оставай с тях, когато се страхуват от нещо.
21. Понякога ги почерпи без повод.
22. Радвай се на техните открития.
23. Споделяй техния възторг.
24. Последвай ги, когато искат да те водят.
25. Оставай им собствено пространство.
26. Помагай им да колекционират любимите си съкровища.
27. Разговаряй с тях за техните сънища и мечти.
28. Смей се на техните шеги.
29. Отговаряй на въпросите им.
30. Съхранявай общите традиции.
31. Учи това, което те учат.
32. Бъди на тяхно разположение.
33. Ходи на техните концерти, мачове , изяви.
34. Намирай общи теми.
35. Извинявай се, ако направиш грешка.
36. Слушай с тях любимата им музика.
37. Изпълнявай дадените обещания.
38. Благодари им.
39. Оставяй им изрезки от вестници на теми, които ги интересуват.
40. Прави им комплименти.

—————

Назад