ХІІI НАЦИОНАЛЕН КОНКУРС “БОГ Е ЛЮБОВ”

08.02.2014 18:19

РЕГЛАМЕНТ ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА

ХІІI НАЦИОНАЛЕН КОНКУРС “БОГ Е ЛЮБОВ” 

за учебната 2013/2014 година на тема 

НАШИТЕ НЕБЕСНИ ПОКРОВИТЕЛИ 

 

І Право на участие 

А. По възрастови групи 

В конкурса могат да участват ученици от І до ХІІ клас. Участниците са разделени 

по възрастови групи: І-ІІ кл.; ІІІ-ІV кл.; V – VІ кл.; VІІ-VІІІ кл.; ІХ-Х кл.; ХІ-ХІІ кл. 

Б. По направления 

Конкурсните творби и произведения са разделени по следните направления: 

• проза (разказ или есе); 

• поезия; 

• рисунка; 

• приложни изкуства. 

 

ІІ Етапи на провеждане 

Конкурсът ще се проведе на два етапа: 

І етап – участието е по общини, райони, области. Училищата от отделните 

общини и райони до 21 март 2014 г. изпращат ученическите творби до съответния 

регионален инспекторат по образованието. 

Срок на предаване на творбите в училище до 14 март.

—————

Назад